משה קרבלניק

משה קרבלניק

Sweet child in time, youll see the line, The line thats drawn between, the good and the bad. See the blind man, shooting at the world, Bullets flying taking toll. If youve been bad, lord I bet you have, And youve not been hit by flying lead. Youd better close your eyes and bow your head. And wait for the ricochet

אם למציאות היו רגליים היא הייתה בורחת

צרו קשר

לוח נחיתות

כל הנחיתות