אלה בושוי | Ella Bushoy

אלה בושוי

 

“Music has always been a matter of Energy to me, a question of Fuel. 
Sentimental people call it Inspiration, but what they really mean is Fuel.
I have always needed Fuel. I am a serious consumer. On some nights I still 
believe that a car with the gas needle on empty can run about fifty more miles 
if you have the right music very loud on the radio.”
Hunter S. Thompson

 

צרו קשר

תכניות

קרויצר סונטהלתכנית קרויצר סונטה עדיין לא התעדכנו פרקים או רשימות שירים