גל רודיטי | Gal Roditty

גל רודיטי

למרות שלא ממש במודע, תמיד חיפשתי את המוזיקה. תמיד מצאתי את המוזיקה. תמיד חייתי את המוזיקה. אני חיה את המוזיקה.

צרו קשר

לוח נחיתות

כל הנחיתות