טרקליסטים

הניצוץ - 02-10-2009 16:00

רצועה אמן אלבום לייבל
4 Yrs Nina Nastasia
Wimbledon Le Man Avec Les Lunettes
Pantomine Horse Suede
Bicycle Mark Olson And Gary Louris
Look To Me Azure Ray
New friend The Concretes
The Hills Niobe
The Fox In The Snow Belle And Sebastian
Across The Wire Calexico
In The News Kris Kristofferson
Lost Property The Divine Comedy
Frozen In Time Green, Adam
Saddest Song Kelly de Martino
I'm Sailin' Mazzy Star
Bass Strings Country Joe & The Fish
Always And A Day Peter Hammill
Running Girl Ooberman