טרקליסטים

האור הצפוני - 29-09-2009 00:00

רצועה אמן אלבום לייבל
Chapter 3 Odin's Raven Magic (Sigur Ros)
Lori Amiina
Spoonstabber Borko
Army of Them Worm is Green
Death Tape Pornopop
Birds Emilliana Torini
Two Birds Muguson
Mouth's Cradle Bjork
There Was a Whisper Bang Gang
Fordlandia Johann Johannsson
Day 2 - Raein Olafur Arnalds
Lovely Benni Hemm Hemm