טרקליסטים

מַעבּרה - 18-05-2009 11:00

רצועה אמן אלבום לייבל
Maybe You Are Asaf Avidan & The Mojos The Reckoning
Skinny Love Bon Iver For Emma, Forever Ago
too much of Hadara Levin Areddy too much of a good thing-1
Gun Emiliana Torrini Me And Armini
Crosses jose gonzalez Veneer
Song For You Alexi Murdoch Time Without Consequence
The Henney Buggy Band Sufjan Stevens The Avalanche: Outtakes and Extras from the Illinois Album
Misread The Kings of Convenience Riot on an Empty Street
bullets tunng good arrows
Listening Man The Bees Octopus
Dove Cymande The Message
Song For Baby Isobel Campbell Amorino