טרקליסטים

האי - 14-04-2009 14:00

Special Calypso no. II

רצועה אמן אלבום לייבל
More Scorcha Count Machuki
The Water Gobbler Lord Ivanhoe & His Carribian Knights
You Don Lord Invader & His Calypso Rhythm Boys
Live Clash Macbeth
Calypso War The Mighty Terror & His Calypsonians
Gee Me The Ting Lord Kitchener
Vilage Ram The Mighty Sparrow
Woman In Love In THe Night Time Lord Spoon & David
Not Me Ben Bowers & Bertie King's Royal Jamaicans
Must Get A Man Nora Dean
I'm Going Back To Africa Lord Invader & His Calypso Rhythm Boys
Heading North The Mighty Terror & His Calypsonians
A Dash Of The Sunshine Lord Tanamo
Country Gal Charlie Binger & His Quartet
The Weed Count Lasher with Lyn Taitt & The Baba Brooks Band
Love In The Cemetery Lord Kitchener
Naughty Little Flea Ben Bowers & Bertie King's Royal Jamaicans