טרקליסטים

מגדלור - 10-12-2008 22:00

Over-Nite Sensation - FZ Special with the Lazar Bros.

רצועה אמן אלבום לייבל
Barry & Prolog Zappa Lumpy Gravy
Hungry Freaks Daddy Zappa Freak Out
The Duke of Prunes - Who Needs the Peace Corps - Concetration Moon - Mom and Dad Zappa We're Only In It For The Money
Peaches In Regalia Zappa Hot Rats
נהר תעני אסתר
WPLJ Zappa Burnt Weeny Sandwich
St. Alphonso Zappa Apostrophe
Father Oblivion Zappa Apostrophe
Dinah Moe Humm Zappa Over-Nite Sensation
Montana Zappa Over-Nite Sensation
Inca Roads Zappa One Size Fits All
Stom/ache גיליאם
Echidna's Arf Zappa Roxy & Elsewhere
Jewish Princess Zappa Sheik Yerbouti
Catholic Girls Zappa Joe's Garage
חיים איזה לא דובים
Dog Breath Variation Zappa Yellow Shark
Mōggio Zappa Man From Utopia
Purple Haze Zappa The Best Band You Never Heard in Your Life
Muffin Man Zappa and Captain Beefheart Bongo Fury