טרקליסטים

האי - 09-11-2008 15:00

האי עם סיסטר אלן (My Lord sound)

רצועה אמן אלבום לייבל
Smuggling Eek A Mouse
One Spliff A Day Billy Boyo
two Bad DJs Haffi Talk Jah Thomas / Toyan
Entertainment Triston Palma
Gun Shot Antony Johnson
Weh Them A Fight Fa Super Cat
Dance Inna New York Super Cat
My God My King Papa Levy
Lick Shot Michael Palmer
Come in A Dance Barrington Levy
Tempo Anthony Red Rose
Fat Thing Anthony Red Rose
Eagle Feather Nicodiemus
Warries Again Anthony Red Rose
Cowboy Style Josie Wales
Kill Fe Fun Bounty Killer
Shine And Kriss Shabba Ranks
Not Another Word Bounty Killer
Move Off Cutty Ranks
Gimmi Pass Ninjaman
Gangalee Louie Culture
Lord Is My Light And My Salvation Bounty Killer