טרקליסטים

הדרן - 27-07-2016 13:00

רצועה אמן אלבום לייבל
Rebel Grave Nikki Sudden & Rowland S. Howard Kiss You Kidnapped Charabanc
The Golden Age Of Bloodshed Rowland S. Howard Pop Crimes
The King of Kalifornia These Immortal Souls I'm Never Gonna Die Again
Sixteen Wheels jeremy-gluck With Nikki Sudden & Rowland S. Howard I Knew Buffalo Bill
Waist Deep in the Big Muddy Pete Seeger a link in the chain
The Marching Song of the Covert Battalions Billy Bragg The Internationale
Wild Cats of Kilkenny The Pogues Rum Sodomy & The Lash
Deeper Well Emmylou Harris Wrecking Ball
Morgan the Pirate Mimi & Richard Farina
Make it today Giles, Giles & Fripp The Brondesbury Tapes
Catfish Eyes And Tales Vietnam Veterans Catfish Eyes And Tales
My Name Is Carnival Erland and the Carnival Erland and the Carnival
Burnham Beeches Lush Blind Spot
Sea Organ Lou Rhodes Theyesandeye
Didn't He Ramble Glen Hansard A Season On The Line