טרקליסטים

נקודת חיבור - 16-01-2016 17:44

נקודת חיבור עם רותם דויטשר || Noise of Welcome

רצועה אמן אלבום לייבל
Make Out Song The Rosebuds The Rosebuds Make Out
Whirldz Yehuda Ledgley The Quiz
Noise of Welcome Zachary Cale Blue Rider
Pariah Mike Wexler Dispossession
Dig In Tara Jane Q'neil A Ways Away
A Goblin, a Goblin Jana Hunter
Caroline Bill Baird Earth into Aether (Pt. 1)
Before You Know It Dylan Shearer Garagearray
i was heavy and excited, i was malleable and scared, i was drained of all resistance, i was feeling unprepared Adam Perkins big man, big heart, short life, big art
Love Amen Dunes Love
Terra Incognita Atlas Sound Parallax