טרקליסטים

המהפכה השקטה - 31-12-2015 00:00

הקבצן חיפש מזור לכאבו. כל מה שמצא היה חבילת אסימונים שנשכחו

רצועה אמן אלבום לייבל
Hearing Voices In Your Head December Nightskies
Introduction Willy Stamati Industrial Concert for 3 Cellos
Inoperative Interfaces Atilio Doreste / Jose Guillen Harsh Machines
Backfed Parasites Atilio Doreste / Jose Guillen Harsh Machines
Song Over Earth Fabio Keiner Songs From Tehom
Massacre of the Innocents D.N.P. & Hyaena Fierling Radio Diomede
Generation Loss Lezet Accumulation
Credits Lezet Accumulation
Slightly Out Of Focus Cousin Silas Soul Vacuum
In The Woods DeepDark DeepDark
Chukchi Sea My Own Cubic Stone Seven Frozen Seas
Moosiges Kissen
Dead Birds and Kittens Corpseps Fellirium Concrete purgatory
Radio Diomede D.N.P. & Hyaena Fierling Radio Diomede
Hello World Atilio Doreste / Jose Guillen Harsh Machines
Aliens DeepDark DeepDark
Passacaglia Industriale Willy Stamati Industrial Concert for 3 Cellos
Concrete Purgatory Part 3ps Fellirium Concrete purgatory
The Right to the Desert D.N.P. & Hyaena Fierling Radio Diomede
Laptev Sea My Own Cubic Stone Seven Frozen Seas
2 Monsta-Pasta Chaotic Lives
Hidden Agendas Cousin Silas Soul Vacuum
Puncta Singularia Willy Stamati Industrial Concert for 3 Cellos
Song Over Fire Fabio Keiner Songs From Tehom
Nobody Is Hereps Fellirium Concrete purgatory