טרקליסטים

נקודת חיבור - 21-11-2015 17:00

נקודת חיבור עם רותם דויטשר || Blackstar

רצועה אמן אלבום לייבל
Goodbye, Kagoul World Benjamin Shaw
Don’t Tell Your Mother Husky Forever So
Gun The Durutti Column Keep Breathing
Secret Meetings JB Nelson Plain in Appearance
HATCHED IN STONE BIRCH BOOK BIRCH BOOK III - A HAND FULL OF DAYS
I Know Your Ways The Black Heart Procession 3
Soil Binds Breath and Bone :novemthree: Renewing
The Sea Is an Ocean in My Dreams Nadine Carina Never Been to Heaven
Shimmering Esben and the Witch Wash the Sins Not Only the Face
Keep The Streets Empty Fever Ray Live in Luleå
Blackstar David Bowie