טרקליסטים

נקודת חיבור - 22-08-2015 17:55

נקודת חיבור עם רותם דויטשר || The Shape of Things

רצועה אמן אלבום לייבל
For the First Time Ann Scott Venus to the Sky
Across The Frozen Bridge ed Collette & Wirewalker Networking In Purgatory
The Shape of Things to Come The Left Outsides The Shape of Things to Come
The Organs Boy & The Echo Choir It All Shines
Cosmonaut Takumi Uesaka Glimmer
Before I Sleep Marika Hackman We Slept At Last
Only With The Wine Matt Kivel Days Of Being Wild
Dealing Cass McCombs Big Wheel and Others
Superstar Nina Nastasia Run to Ruin
Post Storm Morning World Teen Daze
There Is a Wind The Album Leaf There Is a Wind
Stranded Lee Ranaldo Between The Times & The Tides
Low Light Serenade Zachary Cale Duskland