טרקליסטים

נקודת חיבור - 08-11-2014 17:00

נקודת חיבור עם רותם דויטשר || All of It and Nothing

רצועה אמן אלבום לייבל
When I Dream Eyal Silberman
Syd Barrett Blues Christian Bland and The Revelators The Unseen Green Obscene
Last Song Hamish Kilgour All of It and Nothing
Easy Kid J.E. Sunde Shapes That Kiss the Lips of God
Why We Build the Wall Anais Mitchell Xoa
A Mirror on the Earth Laura Jean Laura Jean
Poughkeepsie Exit Death Has No Dominion Death Has No Dominion
We Had a Vision O'Death Out of Hands We Go
Up and Down the C & O Daniel Bachman Orange Co. Serenade
Nine Times the Colour Red The Coral The Curse of Love
Atmosphere Steve Gunn Way Out Weather
Palembang Hantu Sophie Cooper Our Aquarius
Diamond In The Rough Dan Billu
Blue Blades Lily & Madeleine Fumes