טרקליסטים

Dead Set - 28-09-2014 23:00

דד סט חוזרת לנובמבר 1972

רצועה אמן אלבום לייבל
El Paso Grateful Dead Dave's Picks Volume 11: Century II Convention Hall, Wichita, KS 11/17/72
He's Gone-> Truckin'-> The Other One Grateful Dead Dave's Picks Volume 11: Century II Convention Hall, Wichita, KS 11/17/72
Brokedown Palace Grateful Dead Dave's Picks Volume 11: Century II Convention Hall, Wichita, KS 11/17/72
Sugar Magnolia Grateful Dead Dave's Picks Volume 11: Century II Convention Hall, Wichita, KS 11/17/72