טרקליסטים

Dead Set - 14-09-2014 23:00

דד סט חוזרת לשנת 74 עם טעימות מההופעות של הדד בלונדון

רצועה אמן אלבום לייבל
Scarlet Begonias Grateful Dead Dick's Picks Volume 7
Row Jimmy Grateful Dead Dick's Picks Volume 7
Stella Blue Grateful Dead Dick's Picks Volume 7
Big River Grateful Dead Dick's Picks Volume 7
Truckin'> Wood Green Jam> Wharf Rat Grateful Dead Dick's Picks Volume 7