טרקליסטים

Dead Set - 11-05-2014 22:00

התכנית הנודדת של הגרייטפול דד ממשיכה במסעה אל שנת 1974

רצועה אמן אלבום לייבל
Mississippi Half Step Grateful Dead Grateful Dead Live at Portland Memorial Coliseum on 1974-05-19
Big Railroad Blues Grateful Dead Grateful Dead Live at Portland Memorial Coliseum on 1974-05-19
Black Throated Wind Grateful Dead Grateful Dead Live at Portland Memorial Coliseum on 1974-05-19
Tennessee Jed Grateful Dead Grateful Dead Live at Portland Memorial Coliseum on 1974-05-19
Me & Bobby McGee Grateful Dead Grateful Dead Live at Portland Memorial Coliseum on 1974-05-19
China Cat Sunflower-> I Know You Rider Grateful Dead Grateful Dead Live at Portland Memorial Coliseum on 1974-05-19
Ship Of Fools Grateful Dead Grateful Dead Live at Portland Memorial Coliseum on 1974-05-19
Weather Report Suite Prelude-> Weather Report Suite Part 1-> Let It Grow-> Wharf Rat Grateful Dead Grateful Dead Live at Portland Memorial Coliseum on 1974-05-19
Big River Grateful Dead Grateful Dead Live at Portland Memorial Coliseum on 1974-05-19
Peggy-O Grateful Dead Grateful Dead Live at Portland Memorial Coliseum on 1974-05-19
Truckin'-> Mind Left Body Jam-> Not Fade Away-> Goin' Down The Road Feelin' Bad Grateful Dead Grateful Dead Live at Portland Memorial Coliseum on 1974-05-19