טרקליסטים

מערת הטרול - 10-04-2014 16:00

תכנית מספר 19

רצועה אמן אלבום לייבל
human alert subhumans V. A. Life is a Joke - CD 02\
school days the squirt V. A. Life is a Joke - CD 02\
psych-out angry samoans V. A. Life is a Joke - CD 02\
countdown blut+eisen V. A. Life is a Joke - CD 02\
They're The Murderers Indecent Assault Dawn Of The Android Workers Reaganstein Records
Have You Ceased To Function ? Indecent Assault Dawn Of The Android Workers Reaganstein Records
Ni Kan Inte Fatta Rövsvett Ett Psykiskt Drama I 7 Akter Not On Label (Rövsvett Self-released) ‎
Rik Skit Rövsvett Ett Psykiskt Drama I 7 Akter Not On Label (Rövsvett Self-released) ‎
Jag Hatar Mitt Jobb Rövsvett Ett Psykiskt Drama I 7 Akter Not On Label (Rövsvett Self-released) ‎
Trött Lever Rövsvett Ett Psykiskt Drama I 7 Akter Not On Label (Rövsvett Self-released) ‎
Satan Är Ett Troll Rövsvett Ett Psykiskt Drama I 7 Akter Not On Label (Rövsvett Self-released) ‎
Oi!! BB Doc L'Heure De La Mort Terminal Records
J'amie Pas Las Bebes BB Doc L'Heure De La Mort Terminal Records
Toxteth Public Disgrace Toxteth Probe Plus
LSD Public Disgrace Toxteth Probe Plus
Wars Public Disgrace Toxteth Probe Plus
California Uber Alles Dead Kennedys
Politica A C T H
violence grows