טרקליסטים

דו-בופ - 11-03-2014 11:00

כרמי זיסאפל וערן וייץ מתארחים באולפן

רצועה אמן אלבום לייבל
פניך אל פני כרמי זיסאפל, ערן ויץ, שי צברי טוב שהעולם גדול נענע דיסק
הבהוב המציאות כרמי זיסאפל, ערן ויץ, שי צברי טוב שהעולם גדול נענע דיסק
כר הכאב כרמי זיסאפל, ערן ויץ, שי צברי טוב שהעולם גדול נענע דיסק
טוב שהעולם גדול כרמי זיסאפל, ערן ויץ, שי צברי טוב שהעולם גדול נענע דיסק
בהחבא כרמי זיסאפל, ערן ויץ, שי צברי טוב שהעולם גדול נענע דיסק
דבלת תאנים כרמי זיסאפל, ערן ויץ, שי צברי טוב שהעולם גדול נענע דיסק
עם כל מי כרמי זיסאפל, ערן ויץ, שי צברי טוב שהעולם גדול נענע דיסק
הנעלמים כרמי זיסאפל, ערן ויץ, שי צברי טוב שהעולם גדול נענע דיסק