טרקליסטים

קולה של קסנדרה - 09-03-2014 17:00

השבוע בקולה של קסנדרה סט שנרקח ע"י הבמאים Hélène Cattet & Bruno Forzani

רצועה אמן אלבום לייבל
- Broadcast (from "Berberian sound studio") A Breeze Through The Burford Spur
Goblin Profondo Rosso
Canto della campana stonata Ennio Morricon
The Slaughter Begin Guido & Maurizio De Angelis
Suor Omicidi seq. Alessandro Alessandroni
Picacere sequence, M36 Teo Usuelli
A Seeming Man Nico Fidenco
Notte In Bovis Calibro
Deep down Ennio Morricon
Rito a Los Angeles eppino De Luca
Mario Migliardi Matalo
he Freedom The Game Is Over
Nora Orlandi Lo Strano Vizio Della Signora Ward
Osanna & Luis Bacalov Preludio
Taxi Ride Keith Emerson
Voci dal nulla Fabbio Frizzi
La Lucertola Ennio Morricone
La Polizia Sta a Guardare Stelvio Cipriani
Il Grande Racket G&M De Angelis
Bruno Nicolai La coda dello scorpione
Morricone La Resa Dei Conti
Bill Wyman and Terry Taylor Valley
Riz Ortolani Miami