טרקליסטים

זהירות מהמרווח - 31-12-2013 01:00

2013 ז"ל - חלק ב'

רצועה אמן אלבום לייבל
Think Of The Ocean Porcelain Raft Permanent Signal - 2013
So Bright Pretty Lights A Color Map of the Sun - 2013
Stay Awake London Grammar If You Wait - 2013
Sleeper Ty Segall Sleeper - 2013
Bonus Fog Little Wings Last - 2013
בכלל לא אמיתי יהוא ירון 2013 - אמן השכנוע העצמי
Bishuf Mashrou' Leila Raasük - 2013
(Put Your Love In Me (Fade Tindersticks Les Salauds OST - 2013
World Julia Holter Loud City Song - 2013
Impossible Heart Boy & The Echo Choir It All Shines - 2013
Sirens oOoOO Without Your Love - 2013
People changing in the streets No Clear Mind Mets - 2013
Seasons of Your Day Mazzy Star Seasons of Your Day - 2013
Bye Bye Destroyer Five Spanish Songs - 2013
Caroline Says II Lou Reed Berlin - 1973