טרקליסטים

פלונטר - 23-12-2013 14:00

מה עושים כל שבוע? סול, סול ונורת'רן סול. פלונטר צפויה לחלוטין.

רצועה אמן אלבום לייבל
I Really Love You The Tomangoes
I'm Standing Rufus Lumley
You Get Your Kicks Detroit Wheels
I Walked Away Bobby Paris
I Hurt on the Other Side Jerry Cook
Time Marches On Lainie Hill
Right Track Billy Butler
Breakaway Derek Martin
Baby Mine Thelma Houston
Tear Stained Face Don Varner
Under My Thumb Wayne Gibson
Breakin' Down The Walls Of Heartache The Bandwagon
Shake Your Tailfeather James and Bobby Purify
I'll Do Anything Doris Troy
Open the Door to Your Heart Darrel Banks
Left, Right and Canter Lord Large ft. Dean Parrish
Crackin' Up Over You Roy Hamilton
Walkin' Up a One Way Street Willie Tee
Stop Her On Sight (S.O.S) Edwin Starr
If You Ask Me (Because I Love You) Jerry Williams