טרקליסטים

המיקסטייפ - 22-12-2010 20:00

המיקסטייפ- איילת גבאי בסט שורשים עד שנות החמישים

רצועה אמן אלבום לייבל
Baby lee John lee hooker
The howlin' wolf Lightnin' Hopkins
Goodbye mama moan Blind Blake
Orange was the color of her dress then silk blue Charles Mingus
Youre gonna miss me Reuben Bell
Im feeling low down Washboard sam
Please keep me in your dreams Billie holiday
Hold on to your money! Howlin' wolf
Line up Lennie tristano
Goodnight Irene Leadbelly
Gee but its hard Georgia Tom
Real real Nina Simon
Make me feel a little good Young Jess
Johnny Aretha Franklin
'Moanin Charles Mingus
I dont like you Bo Didley
No more HOT DOGS! Hazil Adkins
Keep a Knockin' but you cant come in Dobby Bragg
Johnny come listen Charlie Feathers