טרקליסטים

המהפכה השקטה - 22-08-2013 00:00

שורות, שורות הם עומדים. אין להם שמות, אין להם פנים. רק המוות הוא המושיע.

רצועה אמן אלבום לייבל
#1 BLACK DICE & WOLF EYES (BLACK DICE & WOLF EYES - vol. I (american tapes
#5 BLACK DICE & WOLF EYES (BLACK DICE & WOLF EYES - vol. I (american tapes
Black Women Recorded by Dr Harry Oster Negro Prison Songs from The Mississippi State Penitentiary. From Parchman Farm 1947
Remaining Gloom Alphaxone Across the Grooves EP
Rain Ice Guild Kaiser
It Makes A Long Time Man Fell Bad Recorded by Dr Harry Oster Negro Prison Songs from The Mississippi State Penitentiary. From Parchman Farm 1947
#8 BLACK DICE & WOLF EYES (BLACK DICE & WOLF EYES - vol. I (american tapes
The Palatine Light Ghost Ship Nordbeck
Mouvement 4 Post Mortem Photographs Post Mortem Photographs
Mouvement 7 Post Mortem Photographs Post Mortem Photographs
No More My Lawd Recorded by Dr Harry Oster Negro Prison Songs from The Mississippi State Penitentiary. From Parchman Farm 1947
#10 BLACK DICE & WOLF EYES (BLACK DICE & WOLF EYES - vol. I (american tapes
Whoa Buck Recorded by Dr Harry Oster Negro Prison Songs from The Mississippi State Penitentiary. From Parchman Farm 1947
Across the Grooves Alphaxone Across the Grooves EP
The Octavius Ghost Ship Nordbeck
Out of Depth Alphaxone Across the Grooves EP
Prettiest Train Recorded by Dr Harry Oster Negro Prison Songs from The Mississippi State Penitentiary. From Parchman Farm 1947
#9 BLACK DICE & WOLF EYES (BLACK DICE & WOLF EYES - vol. I (american tapes
Old Dollar Mamie Recorded by Dr Harry Oster Negro Prison Songs from The Mississippi State Penitentiary. From Parchman Farm 1947
Opposite Alphaxone Across the Grooves EP
Mouvement 6 Post Mortem Photographs Post Mortem Photographs
Jumpin Judy Recorded by Dr Harry Oster Negro Prison Songs from The Mississippi State Penitentiary. From Parchman Farm 1947
The Baychimo Ghost Ship Nordbeck
Old Alabama Recorded by Dr Harry Oster Negro Prison Songs from The Mississippi State Penitentiary. From Parchman Farm 1947