טרקליסטים

המהפכה השקטה - 19-06-2013 23:00

Mommy, Daddy, I Had a Bad Dream

רצועה אמן אלבום לייבל
Asperatus Dronny Darko
What_You_Thought_Would_Always_Last_Has_Passed_You_By Dronny Darko
The_Color_of_Your_Socks Encephala
Life Is Curved
Angel Box One Joe Frawley (Rachel Rambach, vocals)
I_Want_To_Escape Macabro
Memory Of The Ferrofluids
Investigation
Goat_Dog Encephala
Proof Is Not Enough Swaying Smoke
On The Square
As_Conceptual_As
I_Just Encephala
Floating_In_A_Frozen_Cryogenic_Capsule Dronny Darko
Angel Box Three Joe Frawley (Rachel Rambach, vocals)
Seith Macabro
Frostar
Angel Box Four Joe Frawley (Rachel Rambach, vocals)
Maere Faere Encephala
Soft Answers
Metallurgy
All_Alone_in_the_Family_Automobile Encephala
Unwanted Letters Swaying Smoke
90_3_Seconds
Unrecognizable_Fantasy_II George_Christian_with_Tod_Shelton
Red Moon Joe Frawley (Rachel Rambach, vocals)
Nothing_Has_Ever_Happened Dronny Darko
The_Magic_Lantern Encephala
This Deep Immediate
ext Joe Frawley (Rachel Rambach, vocals)
Stowaway_Lullaby
Exploring_The_Dryness Dronny Darko
When_Separated Dronny Darko
Surveillance Dronny Darko
Distant Dronny Darko
Will Not Swaying Smoke
Looking Glass Joe Frawley (Rachel Rambach, vocals)
Nova_Slowly Encephala
The_Last_Name Encephala
Destitute Swaying Smoke
The Final Surgery
Neuroprosthetic
Suitors_Intruders Encephala
Vacuum Chamber
In The Country Of Her Eyes
Angel Box Five Joe Frawley (Rachel Rambach, vocals)
Angel Box Two Joe Frawley (Rachel Rambach, vocals)
Les_Champs_Lumineux System_Morgue
But_Nothing_Is_Really_Useless
Via_Regia_interlude Encephala
Trees and Saws Swaying Smoke
Ill Consequences Swaying Smoke
False Memory Joe Frawley (Rachel Rambach, vocals)