טרקליסטים

אורחים באולפן - 25-06-2013 12:00

"נקודת מפגש" מנגנים לייב בג'אם באולפן

רצועה אמן אלבום לייבל
ברוך שעשני אשה נקודת מפגש לייב בקול הקמפוס
אלף לילה ולילה נקודת מפגש לייב בקול הקמפוס
לא זכיתי באור מן ההפקר נקודת מפגש לייב בקול הקמפוס
שפוי מלחמה נקודת מפגש לייב בקול הקמפוס
סיטואציה נקודת מפגש לייב בקול הקמפוס
אמור לי סבי נקודת מפגש לייב בקול הקמפוס