טרקליסטים

הדרן - 29-11-2012 14:00

רצועה אמן אלבום לייבל
Bloodshot eyes Yonatan & Me Second album
Latch my horses to the winning carriage Yonatan & Me Second album
So Long Baby Shoes Willy Mason So Long Baby Shoes
I Hung My Head Johnny Cash American Recordings
Black Horses in a Yellow Sky Grant-Lee Phillips Walking in the Green Corn
The Straighten Outer Grant-Lee Phillips Walking in the Green Corn
In the Open Benjamin Francis Leftwich In the Open
Feed The Spider Winterpills Tuxedo of Ashes
My dreams Yael Naim and David Donatien She Was A Boy
Someone New Paul Kelly Spring And Fall
Gonna Be Good Paul Kelly Spring And Fall
Brooklyn Woodkid Iron EP
Like Lions Yes Alexander Like Lions
For Paolo Woodpigeon For Paolo
Morning Sun The Wilderness of Manitoba Island of Echoes
White Woods The Wilderness of Manitoba Island of Echoes