טרקליסטים

אלטו - 17-08-2012 17:00

רצועה אמן אלבום לייבל
Don't Blame Me Jackie Mclean
Aw Shucks Lou Donaldson
Things Have Changed Curtis Stingers
When Love Has Grown George Benson
Spanush Sun Isotope
Love In Time Esperanza Spalding
Blossom Tree Zara Mcfarlane
Freddie Tooks, Jr don Patterson
Your Fool Again Dyana Kurtz
Watch Your Back Laika
I Do Christian Scott