טרקליסטים

קול הכפר - 31-05-2012 13:00

סשן רבטיקו יווני לייב של תלמידיו של תומר כץ מלהקת פרח אדום במרכז למוסיקה מן המזרח, ירושלים. יאסו מנגס!

רצועה אמן אלבום לייבל
סשן לייב רבטיקו יאסו מנגס
Mytilinio Zeimbekiko Popular Orchestra
Nichtose Choris Phengari Apostolos Kaldaras
minore tou teke chalkias, ioannis