טרקליסטים

דיוטימה - 17-02-2012 10:00

תבונה חלק א'. ד"ר לידיה אמיר

רצועה אמן אלבום לייבל
1. Prelude and Fugue No. 21 in B flat major, BWV 866, from Bach's Well-tempered Clavier Gulda pianist
It Ain't Necessarily So Aretha Franklin
Beethoven's Moonlight Sonata mvt. 3 Wilhelm Kempff
Reasons KOTIPELTO
Spring Vivaldi
Le Bonheur Lokua Kanza