טרקליסטים

פילים - 20-10-2007 21:00

סט 112

רצועה אמן אלבום לייבל
down here The littles rabbits - down here The littles rabbits
apples and oranges (stereo version) pink floyd -apples and oranges (stereo version) pink floyd
turn of the century (early version) Bee Gees - turn of the century (early version) Bee Gees
the lonesome king-mbs supermayer-the lonesome king-mbs supermayer
deviants happy mondays-deviants happy mondays
please stay cryin' shames-please stay cryin' shames
shabop shalom devendra banhart- shabop shalom devendra banhart
dismemberment skallander - dismemberment skallander
beneath the underdog baxter dury- beneath the underdog baxter dury
stranger french cowboy-stranger french cowboy
happy talk daniel johnston & jad fair-happy talk daniel johnston & jad fair
the velvetest balloon all smiles - the velvetest balloon all smiles
dearest friends von sudenfed - dearest friends von sudenfed
hat kevin ayers - hat kevin ayers
interdependance dance adrian orange and her band - interdependance dance adrian orange and her band