טרקליסטים

אנטיסימי - 06-11-2011 22:00

רצועה אמן אלבום לייבל
April In Paris Ella Fitzgerald Ella and Oscar
Stone Crazy Buddy Guy I Was Walking Through the Woods
Covering The Same Old Ground Wilson Pickett Don't knock my love
Wet Funk (Low Down And Dirty) King Curtis Everybody's Talkin'
I Want'a Do Something Freaky To You Leon Haywood Come And Get Yourself Some
Pity Me Satin Angels The Detroit Girl Groups
The Creeper Returns Little Sonny New King of Blues Harmonica
Serenade For A Jive Turkey The Nite Liters Analysis
The Funky 16 Corners The Highlighters The Funky 16 Corners 45’
Psycho (Pts. 1 & 2) The Fabulous Mark III Psycho (Pts. 1 & 2) 45’
Hold On, I'm Comin' Erma Franklin Super Soul Sister
Old Man Black Widow Black Widow III
Somebody's Peepin The New Tweedy Bros! The New Tweedy Bros!
Waking Up The Unspoken Word Tuesday, April 19th
State of Mind The Art of Lovin' The Art of Lovin'
title in Japanese Olive Olive
Lady of the Mountain Elmira Lady of the Mountain
Garandou Hill And On Page One
Waltz Of The Dark Riddle Landberk Lonely Land
Rosemary Hill Fresh Maggots Hatched
Ezekiel Itoiz Ezekiel
Red Moon The Tiger Lillies Woyzeck & The Tiger Lillies