טרקליסטים

דיוטימה - 14-10-2011 09:00

אלוהים חלק א'. דר' לידיה אמיר

רצועה אמן אלבום לייבל
בתוככנית ננסה לתת הגדרה למושג האל ונעמוד על הבעייתיות שבו. ביבליוגרפיה מומלצת: Owen, H.P., “God, Concepts of”, in The Encyclopedia of Philosophy, P. Edwards (ed.), (New York and London: Macmillan and the Free Press, 1967), vol. 3, pp. 344-348.