טרקליסטים

פרוזאק - 13-09-2007 03:00

רצועה אמן אלבום לייבל
Ending Get an Early Start Amit Erez
It's Okay To Think About Ending Earlimart
First Day of My Life Bright Eyes
New Year's Prayer Jeff Buckley
Honey I Sure Miss You Daniel Johnston
Poisoned Honey & a Silk Noose Six Degrees
Milk And Honey Nick Drake
The Apple Tree Peter and the Wolf
Honey Pie Beatles
Apple Of My Eye Ed Harcourt
In The Lost And Found (Honky Bach) Elliott Smith
Good Times Jim O'Rourke
The Holiday Song (Pixies Cover) The Shins
Dance, Sing, Fight Arborea
Big Fish (+bonus) (Live @ ðôåìàåï 2003) Eatliz
Have You Fed The Fish? Badly Drawn Boy