טרקליסטים

דו-בופ - 26-04-2011 11:00

עופר פלד מתארח עם האלבום החדש Ararat

רצועה אמן אלבום לייבל
Comme Ci Comme Ca Ofer Peled Ararat Magda
Cape of Good Hope Ofer Peled Ararat Magda
Tangier Ofer Peled Ararat Magda
One by One Makondo Makondo Magda
Saperi Tama Ofer Peled Ararat Magda
Ararat Ofer Peled Ararat Magda
El - Yahood Ofer Peled Ararat Magda