טרקליסטים

מדברים אל הקיר - 15-04-2011 14:00

עמוס צימרמן מתארח בשעה אחת עמוסה מוסיקה טובה והשמעות בלעדיות

רצועה אמן אלבום לייבל
עמוס צימרמן מתארח בשעה אחת עמוסה מוסיקה טובה והשמעות בלעדיות
Moments Amos Zimmerman & The Riverband Amos Zimmerman & The Riverband - 2010
Baby Blues Amos Zimmerman Live At Kol Ha Kampus 106fm - 2011
Komuna Mapu It Never Stops Komuna Mapu - Unrealesd
Patience Amos Zimmerman & The Riverband Amos Zimmerman & The Riverband - 2010
Its Easy Amos Zimmerman Live At Kol Ha Kampus 106fm - 2011
Speechless Oli Brown Heads I Win Tails You Lose- 2010
Vampire Blues Neil Young On The Beach - 1974
Unheard Amos Zimmerman Live At Kol Ha Kampus 106fm - 2011
Consequences Amos Zimmerman & The Riverband Amos Zimmerman & The Riverband - 2010