טרקליסטים

שעטנז - 17-12-2010 15:00

רצועה אמן אלבום לייבל
Dry The Rain the beta band
Mean Son Of A Gun kitty, daisy & lewis
Secrets Patrik Heischrek, bambuda groove
Que Sera Wax Tailor
bending new corners (with Alex Gopher) Erik Truffaz
Open Heart Surgery David Krupnik
Day Is Done nick drake
Mizrab Gabor Szabo
Pneumonia fog
Porpoise Mouth Country Joe & the Fish
Almost Persuaded Beth Rowley
Country Blues Jefferey Wright And Bill Simms Jr
Maloyan Devil djeli moussa & bob brozman
Rain Dando Shaft