טרקליסטים

גיבור תרבות - 15-10-2010 09:00

גיבור תרבות- גוסטב מאהלר

רצועה אמן אלבום לייבל
גיבור תרבות- גוסטב מאהלר
Radetzky March Johann Strauss
De Brandenburgsches March Richard Strauss
Symphony no. 1 in D major- Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen Gustav Mahler
Frere Jacques -
Alma Tom Lehrer
Symphony no. 9 in D major- Rondo-Burleske Gustav Mahler
Vienna Waltz Johann Strauss
Symphony no. 4 in G major- Bedachtig, Nicht Eilen Gustav Mahler
Symphony no. 5 in C sharp major- Adagietto Gustav Mahler
Symphony no. 5 in C sharp major- Trauermarsch Gustav Mahler
Take This Waltz Leonard Cohen