טרקליסטים

דו-בופ - 05-10-2010 10:00

דניאל זמיר מתארח

רצועה אמן אלבום לייבל
ארבעים ושבע דואט דניאל זמיר געגוע לכאן התו השמיני
חמישים ואחת דניאל זמיר געגוע לכאן התו השמיני
שיר געגוע לכאן דניאל זמיר געגוע לכאן התו השמיני
האות ה דניאל זמיר געגוע לכאן התו השמיני
ריח תפוח אודם שני דניאל זמיר געגוע לכאן התו השמיני