טרקליסטים

אורחים באולפן - 27-04-2010 23:00

איילת רוז גוטליב מתארחת בדו-בופ

רצועה אמן אלבום לייבל
פתחו את השער איילת רוז גוטליב וענת פורט עתידי עצמאי
The Most Alive Moment Ayelet Rose Gottlieb Upto Here | From Here ObliquSound
Moloch Mycale - Gottttlieb, Schecter, Koustovitis, Zarra Mycale Tzadik
Mayim Rabin Ayelet Rose Gottlieb Mayim Rabim Tzadik
Tarshish Mycale - Gottttlieb, Schecter, Koustovitis, Zarra Mycale Tzadik
מכתב איילת רוז גוטליב וענת פורט עתידי עצמאי
And In The End Ayelet Rose Gottlieb Upto Here | From Here ObliquSound