טרקליסטים

האי - 05-08-2007 14:00

רצועה אמן אלבום לייבל
Grandma Mary Joe Tex
Bad boys Carlton Livingstone
Fussing and fighting Mike Brooks
Version Ranking Levy
Ababajoni Don Carlos
Babylon release the chain Junior Reid
Money in my pocket" Version " Ranking Levy
Fight it out there Mighty Diamonds
Rockers nah crackers Glen Washington
Sister Carol Barrington Levy
Version Ranking Levy
Freshly Dillinger
Natty down de I Roy
Jah Jah no new Lambert Douglas
Jah Jah higher than I(new mix) Mr. Stone
Jah I The Jewls
Old veteran Nicodiemus
What a blessing Early B
DJ Power Peter & Lucky
Dancehall style Little John
Hard to confess The Tamlins