הניצוץ | The Shining

הניצוץ | The Shining

עם אביטל לביא

שעה אחת ויחידה שמתפרשת על פני הקשת הרחבה של הרוק האלטרנטיבי על הצדדים המרגשים ביותר שלו. לעיתים רגועה, לעיתים מצמררת ובדרך כלל מועילה.