משדר סיכום 2016

שנת 2016 מגיעה לקיצה ואנחנו מסכמים אותה במשדר מיוחד עם אלבומי השנה לפי בחירת מאזיני קול הקמפוס