אצבע בסכר | Fingered Floodgate

אצבע בסכר | Fingered Floodgate

עם גיא בהיר

תוכנית דיגיטלית למוחות אנלוגיים - מיצג רדיופוני לטינאייג'ר/ית בגיל העמידה

שעות שידור:

רביעי: 21:00 - 23:00