נקודת חן | Chen's Point

נקודת חן | Chen's Point

עם חן ליטבק

שעה של מוזיקה על טהרת העברית מהעבר, הווה ובהקשבה לעתיד. נקודה קטנה במרחב המוזיקלי, אך מפותחת לא פחות