טבולה ראסה | Tabula Rasa

טבולה ראסה | Tabula Rasa

עם גיל שיידי דגן

אנו מגיעים לעולם הזה כלוח חלק ("טבולה ראסה") ויעודנו למלא את הריק הזה בתוכן. בתוכנית מתנגנים שירים עם מסרים חיוביים, בעיקר רגאיי אבל לא רק. בין השירים יש סיפורים מעניינים, חלקם על השירים, חלקם על החיים, חלקם גם וגם. בואו להעביר איתי שעה של גוד וייבס. bless n love!