שלוותה | Shalvata

שלוותה | Shalvata

עם נועה אברהמי

אני באה להכניס קצת שיגעון להיגיון. אז כל מי ששנתו נודדת מוזמן להצטרף .