נון גרטה  | Non Grata

נון גרטה | Non Grata

עם הוד אהרוני

נון גרטה הייתה ועודנה תזקיקי חומרים מוזיקליים שעברו אצלי באוזניים בשבוע, שבועיים האחרונים. ללא דגש מסוים וללא הקלות. שם התכנית נשאר מימיה כביטוי לאפלה קיומית. באמת.

שעות שידור:

שני: 19:00 - 20:00