מערת הטרול | The Troll's Cave

מערת הטרול | The Troll's Cave

עם נמרוד הלברטל

המערה של הטרול נמצאת תחת הגשר. לא רבים יודעים עליה. לא רבים שמעו עליה. בתוכה יושב הטרול ואוסף. אוסף קבצים מהרשת. פעם בשבוע, הטרול יוצא מהמערה ומציג מעל גלי האתר את המציאות האחרונות שלו. שעה אקלקטית שונה בכל שבוע. טיבה- כטיב השלל שנמצא.

שעות שידור:

שלישי: 17:00 - 18:00